WELKOM BERNHARD ZWEERS OVER "ST. NICOLAASFEEST" COMPLETE TEKST PARTITUREN UITVOERINGEN BLADMUZIEK CONTACT LINKS


Sint Nicolaas
bij de banketbakker

ZWEERS, Bernardus Josephus Wilhelmus (1854-1924)

Bernard Zweers groeide op in Amster­dam als oudste zoon van de veelzijdige amateur-musicus H.A. Zweers. Zijn vader had in de Kalverstraat een 'Roomsche Boek- en Muziekhandel' die later met een handel in piano's werd uit­gebreid Bovendien maakte vader Zweers zich verdienstelijk als zanger, organist, koor­dirigent en uitgever van muziek. Bernard Zweers begon op veertienjarige leeftijd te componeren. Een muzikale vakopleiding vond zijn vader echter niet gewenst. Vandaar dat Bernard op zelfstudie was aange­wezen, terwijl hij daarnaast zijn vader in de zaak moest helpen.

Van beslissende betekenis voor zijn muzikale ontwikkeling was het bijwonen van de Berlijnse première van Wagners opera Ring des Nibelungen in mei 1881. In de zomer van 1881 voltooide Zweers zijn eerste symfonie, die onmiddellijk daarna onder zijn leiding in de oude Parkzaal in Amsterdam in première ging. Nu kon bovendien een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: gedurende het jaar 1882 werd Zweers in de gelegenheid gesteld in Leipzig lessen in contrapunt te volgen om zodoende alsnog een professionele basis voor zijn componeren te verkrijgen. Na negen maanden studie begon hij in Leipzig ook nog aan zijn 2e symfonie.
Op 33-jarige leeftijd begon Zweers aan zijn grootste project, de omvangrijke 3e symfonie, die de titel   Aan mijn vaderland  kreeg. Zweers werd hierin geïnspireerd door natuurtaferelen, zoals uit de opschriften van de verschillende delen blijkt (In Neerlands wouden. Op het land, Aan het strand en op zee).

Een essentieel element bij Zweers, zijn vaderlandse instelling, werd steeds meer in brede kring erkend, niet in de laatste plaats door zijn populaire cantate St. Nicolaasfeest [1890] en door zijn beide Kroningscantates, die t.g.v. de inhuldiging van koningin Wilhelmina (september 1898) in het Concertgebouw werden uitgevoerd. Behalve als componist verwierf Zweers faam als toegewijd docent. Een hele generatie latere componisten kan tot zijn leerlingen worden gerekend.

Bron: Biografisch Woordenboek van Nederland 2 (Den Haag 1985)

Sint Nicolaas
in de boekwinkel

autograaf
Zweers